header image

Recent News

Hoge ambtenaar uit Georgië wel asiel?

De Rechtbank Rotterdam heeft beslist dat de IND nader onderzoek moet doen naar de asielmotieven van een hoge (voormalig, regering Saakasjvili) regeringsambtenaar uit Georgië. De uitleveringsrechter had al bepaald dat uitlevering wel toelaatbaar was, maar de asielrechter oordeelt nu dat eerst nader onderzoek moet worden gedaan.

Onze cliënt was uit Georgië gevlucht nadat de nieuwe regering begon met het systematisch vervolgen van voormalige regeringsfunctionarissen. Toen bleek dat de situatie niet snel zou verbeteren, vroeg hij asiel aan in Nederland. In reactie daarop beschuldigde Georgië hem van allerlei misdaden. Daarbij werden valse getuigenissen gebruikt. Desondanks vond de Nederlandse rechter dat uitlevering toelaatbaar was, dat het rechtssysteem in Georgië zodanig is ontwikkeld dat het daar verder kon worden uitgezocht, ook al was het duidelijk dat de beschuldigingen in ieder geval deels niet konden kloppen.

De IND nam dat standpunt over en wees het asielverzoek vervolgens af met dezelfde argumenten en toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Iemand die zichzelf heeft misdragen, heeft geen recht op bescherming. Er was verder geen noodzaak om in Nederland bescherming te krijgen. Je ziet de laatste tijd tegenwoordig steeds vaker dat sommige staten misbruik maken van deze bepaling in het Vluchtelingenverdrag en asielzoekers beschuldigen van dit soort misdaden en zo zelfs over de grenzen heen, de asielzoeker weten te vervolgen. Nederland gaat er nogal makkelijk in mee als een semi-moderne staat (als Georgië) een persoon beschuldigt van misdaden, dat zo iemand dan geen bescherming behoeft tegen vervolging.

De rechter is het daar nu niet mee eens. Door de gedetailleerde argumenten vindt de rechter dat om afdoende bescherming te kunnen bieden tegen mogelijke mishandeling, er eerst nader onderzoek in Georgië gedaan moet worden. Nederland mag niet uitgaan van enkel de beschuldigingen, zeker niet nu deze gemotiveerd zijn weerlegd. De rechter heeft ons betoog dat ze zelf een oordeel moet geven daarmee deels gevolgd. Het is nu even afwachten wat de IND gaat doen.

Nieuwe talen in Rotterdam

Met de nieuwe wijzigingen in Rotterdam hebben we meteen ook nieuwe talen waarin we cliënten te woord kunnen staan. Naast het Nederlands, Engels en Chinees (Kantonees en Mandarijn), beheersen we als advocaten in het advocatenkantoor nu ook het Somalisch en Urdu voldoende om cliënten geheel in hun eigen taal bij te staan. Met die taal is er ook uiteraard een cultureel besef dat past bij een internationaal rechtelijk opererend advocatenkantoor.

C & M Advocaten heeft met mr Sheraz Iqbal een aanstaande advocaat van gemengd Pakistaans-Surinaamse oorsprong en iemand die daarmee de brug kan slaan tussen diverse culturen en achtergronden.

C & M Advocaten heeft met de nieuwe aanstaande advocaten Abdunasir Mao en Adil Mao een ander unicum, want zodra zij in de loop van 2016 advocaat zijn geworden, wordt C & M Advocaten het eerste advocatenkantoor met niet één maar twee Somalische advocaten.

Uiteraard blijft C & M Advocaten met mr Jukki Jim en mr Michel Collet ook vooral actief op de Chinese markt.

De combinatie waarbij cliënten uit Somalië, Pakistan en uit China bij één advocatenkantoor terecht kunnen is dan ook wel uniek te noemen.

Wijzigingen 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 is de naam in Rotterdam gewijzigd naar: C & M Advocaten.

In feite wordt Collet Advocaten Rotterdam opgeheven en gaan alle zaken over naar Collet International Lawyers & Associates BV. Deze BV krijgt een nieuwe handelsnaam: C & M Advocaten. Het kantoor gaat in de loop van 2016 meer vorm krijgen. Eind van het jaar bestaat de vestiging in Rotterdam dan ook minstens uit vijf advocaten.

logo C&M

C & M hanteert algemene voorwaarden. Ook heeft C & M een eigen klachtenregeling.

De vestiging in Den Bosch wordt geheel opgeheven en de advocaten gaan in een ander kantoor werken. De cliënten van dit kantoor krijgen daar nog apart bericht van.

De vestiging in Alkmaar blijft samen met Rotterdam nog wel inhoudelijk samenwerken, kennis en informatie uitwisselen, maar op technologisch gebied gaan ze ieder hun eigen weg. Achter de schermen verandert er wel wat, maar daar zouden de cliënten verder weinig van mogen merken.

C & M Advocaten gaat zich verder specialiseren als kantoor voor recht met internationale aspecten. Mensen met een andere nationaliteit, zaken doen buiten de landsgrenzen, problemen die ontstaan (zijn) door interculturele verschillen, dat is waar we in Rotterdam ons steeds meer zullen gaan richten. Door de combinatie van Chinese, Pakistaanse en Somalische advocaten is C & M Advocaten in dat opzicht wel uniek in Nederland.

Kantoor Rotterdam reorganiseert

Op dit moment wordt er in Rotterdam druk gewerkt aan een nieuwe (samenwerkings)vorm waarin het kantoor gaat verder werken. Er is een drietal jonge enthousiaste ondernemers gevonden die alle drie advocaat willen worden. Momenteel zijn we druk bezig in welke vorm dat precies moet gaan worden gegoten. Het zal betekenen dat de praktijk van het kantoor in 2016 wordt voortgezet door mr Collet en mr Jim, en in de loop van 2016 zal worden uitgebouwd met drie nieuwe namen. In de loop van december zal er meer informatie volgen.

Uitlevering naar Rwanda verboden

Voor een cliënt van ons in Rotterdam heeft de Rechtbank bij vonnis van 27 november 2015 besloten dat de uitzetting niet mag plaatsvinden omdat er nog te veel bedenkingen zijn bij de kwaliteit van de rechtsbijstand en dat daardoor een flagrante schending dreigt van artikel 6 EVRM.

Deze uitspraak is bijzonder omdat al eerder geprocedeerd was in deze zaak. Asiel ligt al in hoger beroep nadat zijn verblijfsvergunning was ingetrokken wegens vermeende schendingen die in de uitlevering zijn aangekaart. Volgens onze cliënt is er echter sprake van vals beschuldigingen omdat hij zich onwelgevallig heeft uitgelaten richting President Kagame, doordat hij de oppositie actief is gaan steunen. Feit is dat hij kort nadat hij politiek actief werd, ineens werd gezocht.

De staat is nu aan zet.

Kantoor Den Bosch

Het kantoor aan de Stationsstraat in Den Bosch gaat sluiten.
De advocaten sluiten zich aan bij Schakel Advocaten en nemen hun praktijk mee naar een nieuw kantoor. Alle cliënten en relaties krijgen hierover nog afzonderlijk bericht.

Zoon toch alsnog medehuurder

Een cliënt van ons kantoor in Rotterdam woont al zijn hele leven bij zijn moeder en nu draagt hij de zorg voor zijn moeder, als een mantelzorger. Toen hij er achter kwam dat hij niet automatisch mag blijven wonen, vroeg hij medehuurderschap aan. Een medehuurder heeft dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Omdat hij als kind al bij zijn moeder woonde, is hij nooit zelfstandig op het huurcontract gezet.

De woningbouwvereniging weigerde hem echter als medehuurder te registreren en bij de Rechtbank betoogde de woningbouwvereniging met arresten van de Hoge Raad in de hand, dat nu hij mantelzorger is, hij geen recht heeft op medehuur en omdat het een ouder-kind relatie er geen sprake is van een duurzame relatie. Ja, gek genoeg heeft de rechter ooit bepaalt dat een ouder-kind relatie een van nature aflopende relatie is, en daarom nimmer als duurzame relatie kan worden aangemerkt zoals in de wet is bedoeld in het kader van medehuurderschap.

Gelukkig volgde de rechter in haar vonnis van 19 november 2015 onze redenering dat het mantelzorger zijn en kind zijn geen uitsluitingsgronden zijn, maar dat moet worden gekeken naar de daadwerkelijke leefvorm en dat er hier wel degelijk sprake was van een duurzame relatie, nu moeder en zoon veel dingen samen doen, en samen de kosten delen.

Eigen website Collet ‘s-Hertogenbosch

Voor eigen website Collet Advocaten’s-Hertogenbosch klik op: www.colletdenbosch.nl

Online onze kwaliteit beoordelen

Wij zijn iedere dag bezig met het verlenen van juridische diensten aan u.
Wij willen graag dat u tevreden bent.

Wij horen daarom graag hoe u over onze kwaliteit van dienstverlening oordeelt. Met uw mening kunnen wij uiteindelijk weer onze dienstverlening verbeteren.

Voor het invullen van het online enquêteformulier: klik hier!

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Online klacht indienen nu mogelijk

Onze kantoren zijn aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur.

In dat kader dient u de klacht eerst aan ons kantoor kenbaar te maken zodat wij de klacht in eerste instantie zelf kunnen oplossen. Zie ook elders op de website, alles over de klachtenregeling.

Voortaan kan u ook online een klacht indienen: klik hier!

Alles over onze klachtenregeling kunt u vinden op: klachtenregeling

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com