header image

Rotterdam

logo C&MC & M Advocaten in Rotterdam is een algemene praktijk en is gespecialiseerd in Internationaalrechtelijke kwesties en in het bijzonder China gerelateerde zaken. Chinezen in Nederland, Chinezen uit China en Nederlanders die zaken met Chinezen te regelen hebben, kunnen allemaal terecht bij dit kantoor. We spreken en begrijpen de Chinese taal.

We spreken meerdere talen en begrijpen verschillende culturen en daarom kunnen mensen met een andere nationaliteit of afkomst makkelijk bij ons terecht. Met de kantoorwijzigingen van 2016 wordt ook meer kennis van het Afrikaanse en Aziatische vasteland ingebracht. Met name de Somalische en Pakistaanse cultuur en taal wordt een nieuwe kerntaak. Met niet één, maar straks zelfs twee advocaten van Somalische oorsprong zal C & M Advocaten uniek zijn binnen Nederland. We begrijpen dan niet alleen de Chinese cultuur, maar ook de Pakistaanse en Somalische in al haar aspecten. Terwijl China officieel communistisch is, zullen we bij Pakistan en Somalië toch vaker met de Islam te maken krijgen. Tegen de trend van de tijd in, zullen we juist open staan voor die verschillen ten einde de handel en vooruitgang van alle betrokken partijen te stimuleren. of je nu christen, moslim of communist bent, als je handel wil drijven, zul je bereid moeten zijn compromissen te maken. C & M Advocaten is ervaren en weet als geen ander hoe die verschillende aspecten met respect voor elkaars standpunten goed in een contract weer te geven.

Rotterdam, met de grote havenactiviteiten, vormt een belangrijke schakel in de Europese handel met de rest van de wereld. Internationale handel gaat ook gepaard met problemen van zowel juridische als culturele aard. Die problemen kunnen binnen de marges gehouden worden, mits er goed voorbereid wordt, zaken goed in contracten worden vastgelegd en partijen elkaar goed hebben begrepen. C & M Advocaten heeft het tot één van haar kerntaken gemaakt om die problemen voor te zijn en als ze toch opduiken, om ze pragmatisch aan te pakken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de grote culturele verschillen en de Internationaal Privaatrechtelijke barrières. Flexibiliteit, gecombineerd met een goede koopmansgeest en een no-nonsense aanpak, maken dat C & M Advocaten op het gebied van interculturele relaties en handel tot de leidinggevende kantoren behoort.

De rechtspraktijk te Rotterdam richt zich met name op het handels- en contractenrecht, waaronder ook huur- en arbeidszaken, ondernemingsrecht en migratierecht, maar het familierecht en andere rechtsgebieden komen ook aan de orde. Onze voorkeur gaat uit naar advies en minnelijke regelingen, maar als het nodig is, staan wij ook in procedures overtuigend ons mannetje. Maar meer nog dan de rechtsgebieden kunnen wij helpen als je op zoek bent naar bijvoorbeeld een Somalische advocaat (mr. A Mao), Pakistaanse advocaat (mr. S. Iqbal) of een Chinese advocaat (mr. J. Jim). Onze advocaten vormen met hun achtergrond een lage drempel voor mensen van buitenlandse afkomst. Ook advocaat mr. M. Collet is niet in Nederland grootgebracht en leeft al zijn hele leven tussen meerdere culturen. Daarmee is dit kantoor in Rotterdam ook al een betere afspiegeling van de bevolking dan die van een gemiddeld advocatenkantoor.

Bij de vestiging in Rotterdam kunt u 24/7 terecht via email en fax en ons nummer voor spoedaangelegenheden 06-83663738. Tijdens normale werktijden kunt u ons voor alle zaken telefonisch bereiken via 010-2707909.

Momenteel werken er in Rotterdam de volgende advocaten:
Mw. mr. Juk Fung JIM
Dhr. mr. Michel COLLET
Dhr. mr. Sheraz IQBAL
Dhr. mr. Adil MAO
Jim en Collet leggen zich toe op de algemene praktijk, maar met een zeer sterk accent op de Chinese cultuur en ook al heeft Collet geen Chinees bloed, het lijkt intussen wel of hij er een bloedtransfusie heeft ondergaan. Zoek je een Chinese advocaat, dan ben je bij C & M Advocaten in Rotterdam aan het goede adres.
Iqbal zal met zijn Pakistaanse roots een stukje van de contacten met het Midden-Oosten op zich gaan nemen, maar verder ook de in Nederland verblijvende vreemdelingen bijstaan met hun civiele en bestuursrechtelijke aangelegenheden.
Mao zal met zijn Somalische achtergrond zowel de vreemdelingrechtelijke als de familierechtelijke praktijk vorm geven en door zich te specialiseren in het bestuursrecht iedere confrontatie met de overheid aankunnen.

In de loop van dit jaar komt daar nog bij:
Abdunasir MAO
Hij zal in de loop van 2017 als advocaat beëdigd worden en met zijn Somalische roots snel als Somalische advocaat in Nederland bekendheid gaan krijgen.
Zoek je een Pakistaanse of Somalische advocaat, dan ben je bij C & M Advocaten in Rotterdam aan het goede adres.

Voor juridische consultatie kunt u steeds een afspraak maken tegen ons normale uurtarief. U krijgt dan een goed onderbouwd advies over het door u voorgelegde juridische probleem.

Om niet meteen met hoge kosten te worden geconfronteerd kunt u er ook voor kiezen om eerst op basis van een togatarief van 125 euro een eenvoudig adviesgesprek te houden. In zo’n eerste gesprek kunnen wij aangeven wat de kansen en mogelijkheden zijn, wat de te verwachte tijdsduur en daarmee gepaarde kosten zullen zijn. U kunt daarna een weloverwogen keuze maken over hoe u verder wil gaan. Een bedrag van 125 euro lijkt soms veel, maar als je daarmee nodeloze kosten voorkomt, of juist weet hoe sterk je staat om verder te gaan, is dat wel een nuttige investering.

Adres:

C & M Advocaten
Mathenesserlaan 195
3014 HB Rotterdam
Nederland

Telefoon: 010 2707909
Telefax: 010 2707900
Email: moc.1556049185lanoi1556049185tanre1556049185tnite1556049185lloc@1556049185madre1556049185ttor1556049185KvKnr: 17180419
C & M Advocaten is een handelsnaam van Collet International lawyers & Associates BV

Routebeschrijving Rotterdam

Het kantoor is 24/7 bereikbaar via email en fax.
Voor nood- en spoedgevallen kunt u bellen met 06-83663738.

C & M Advocaten is op zoek naar nog één nieuwe en patronabele collega die op kostenbasis wil participeren. We hebben een interessant aanbod voor een gemotiveerde advocaat die eens wat anders wil proberen. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Michel Collet (moc.l1556049185anoit1556049185anret1556049185nitel1556049185loc@t1556049185elloc1556049185)

Links:

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com