header image

Kantoor

C & M Advocaten  is een handelsnaam van Collet International Lawyers & Associates BV. Dit kantoor is in 2005 opgezet en daarbij staat de moderne technologie voorop, wordt intensief samengewerkt door kennis en ervaring met elkaar te delen en worden de rechten van cliënten vanuit internationaal en pragmastich perspectief benaderd. C & M Advocaten legt daarnaast een sterk accent op China.

Digitalisering

Email en fax komt bij iedereen reeds digitaal binnen. Bij C & M Advocaten wordt de gewone “papieren” post ook gescand en alle aantekeningen verder in het digitale dossier genoteerd. Alle originele stukken worden aan de cliënt doorgestuurd. Als de wet voorschrijft dat de advocaat het origineel onder zich houdt, dan krijgt de cliënt slechts een kopie. Er wordt verder geen papieren dossier bijgehouden. Een extra kopie van het dossier komt dan ook uitsluitend op CDROM of USB-stick. Losse dossierstukken kunnen per email worden verkregen en in de nabije toekomst kunnen cliënten hun dossier real-time online 24/7 bekijken. Door alle dossiers zo te digitaliseren, kunnen alle advocaten tevens tegelijkertijd in dossiers werken. Het maakt verder niet meer uit waar de advocaat is: op kantoor, op de rechtbank, op missie in het buitenland of gewoon thuis, zolang internet beschikbaar is, er is toegang tot het dossier. Daarmee loopt C & M Advocaten nog steeds vooruit op ontwikkelingen bij de Rechtbank en sluit men beter aan bij de rest van de maatschappij die in rap tempo digitaliseert.

Teamverband

C & M Advocaten bestaat uit een grote diversiteit van advocaten en ondersteunende personeelsleden. Door diverse talen en culturen te combineren binnen één kantoor staan ze voor de uitdaging dit goed en efficiënt te doen, maar halen ze wel meteen de kennis en ervaring binnen om beter met de cliënten te kunnen omgaan. Als dienstverlener dienen ze in ieder geval wel de cliënten heel goed te begrijpen. Door verder er naar te streven minstens een dag per week ook op een andere vestiging te werken, wordt ook veel meer kennis en ervaring uitgewisseld tussen de advocaten onderling.

Internationaal pragmatisme

Geen onzin, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Daarmee benaderen ze hun cliënten en de zaken. Uiteraard zullen ze hun uiterste best doen en een hoog juridisch en theoretisch gehalte niet schuwen, maar ook de rechters zijn maar mensen. Van belang is uiteindelijk dat de belangen van de cliënten worden behartigd en die hoeven niet altijd even rationeel te zijn. C & M Advocaten staat voor principes en pragmatisme. Het uitgangspunt hierbij is dat de mens universeel is met sterke individualistische kenmerken, waardoor internationaal recht een ideaal uitgangspunt vormt voor de behandeling van iedere telkens weer unieke zaak.

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com