header image

Sociale zekerheidsrecht

Bijna iedereen heeft wel eens te maken of heeft dit gehad met een of meer regelingen op het gebied van sociale zekerheid, waaronder ook wordt begrepen de sociale voorzieningen. Gedacht moet dan worden aan ondermeer de Wet Werk en Bijstand, WIJ, Wia, WAJONG, Wao, WW, Ziektewet, AOW, Anw en Kinderbijslagwet.

Bij ons kantoor werken advocaten met jarenlange ervaring in het voeren van procedures bij de bestuursinstantie zelf (bezwaarprocedure), de rechtbank (beroepsprocedure) en de Centrale Raad van Beroep (hoger beroepsprocedure).

Wanneer u geconfronteerd wordt met een beslissing waarin uw recht op uitkering wordt beëindigd of gewijzigd, reeds uitbetaalde uitkering van u wordt teruggevorderd of aan u een boete of maatregel wordt opgelegd, kunt u contact met ons opnemen. U dient hierbij de desbetreffende bezwaar- of beroepstermijnen goed in de gaten te houden.

C & M Advocaten:
010 2707909 info@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com