header image

Personen- en familierecht

Bij conflicten in de familiesfeer kunnen de emoties behoorlijk hoog oplopen. Het gevaar bestaat dat de standpunten van partijen zich nog verder verharden en dat iedere dialoog onmogelijk wordt. Een eindeloze procedure lijkt dan nog de enige weg.

Wij denken dat het niet in het belang van onze cliënten is dat de advocaat wordt meegevoerd door de emoties. Wij zijn er om u te helpen uw blik te richten op de toekomst en de zakelijke aspecten van het conflict. U kunt daarbij van ons deskundigheid, praktisch inzicht en een grote mate van betrokkenheid verwachten.

C & M Advocaten adviseert en staat u bij op de volgende terreinen:

  • Echtscheiding: eenzijdig of gezamenlijk verzoek
  • Afwikkeling huwelijksvermogen: boedelscheiding, afrekening op grond van huwelijkse voorwaarden
  • Beëindiging andere samenlevingsvormen: het geregistreerd partnerschap, samenleven al dan niet met een samenlevingscontract
  • Ouderlijk gezag en omgang: vaststelling of wijziging van kinder- en partneralimentatie, advisering op basis van alimentatieberekeningen
  • Gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap
  • Vaststelling geboortegegevens, voornaamswijziging
  • Onder toezichtstelling
  • Uithuisplaatsing

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com