header image

Huur

Een goed dak boven het hoofd is een van de basisvoorwaarden om in deze maatschappij te kunnen leven en te functioneren. Er kan hierbij echter van alles misgaan. In het huurrecht worden bewoners extra beschermd, zodat de verhuurder iemand niet snel op straat kan zetten. Daar staat tegenover dat steeds meer “wan-”gedrag van de huurders kan leiden tot beëindiging van die overeenkomst door de rechter.

C & M Advocaten staat huurders en verhuurders bij in huurzaken.

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com