header image

Handelsrecht

Al sinds 2005 heeft Collet International Lawyers & Associates BV zich gericht op het internationaal handelsrecht. C & M Advocaten zet die praktijk gewoon voort. Handelsrecht met China wordt gedomineerd door oude gebruiken uit de tijd van de VOC, waardoor in deze tijd soms onbegrijpelijke situaties kunnen ontstaan. Voor Chinese begrippen is het handelsrecht oneerlijk, omdat partijen hun verantwoordelijkheden per definitie uitsluiten en het vervoersrisico derhalve afzonderlijk geregeld moet worden.

Het internationaal handelsrecht verloopt vooral via vaste patronen. De problemen duiken vooral op indien er hiaten zijn, zaken niet goed afgedekt zijn, of er plotseling regels worden gewijzigd. Tussen China en de EU is er vooral sprake van anti-dumping discussies, of problemen omdat bepaalde regels niet nageleefd zijn. Bij EU-regels is er dan vaak sprake van dwingende bepalingen die maken dat een hele scheepslading vernietigd moet worden, met alle kosten van dien voor de eigenaar van die lading. Voor Chinezen, die graag hun eigen problemen oplossen, is dat moeilijk te accepteren, vooral als niet alle landen op dezelfde manier werken. Nederland is zeer op de letter van de regels, zo blijkt in de praktijk.

Het maken van goede afspraken, vastgelegd in heldere contracten, en alle risico’s afdoende afdekken, is dan ook de kunst bij het internationale handelsrecht. C & M Advocaten weet met een goede voorbereiding het risico te minimaliseren.

C & M Advocaten helpt Chinese bedrijven om zich in Nederland en Europa te vestigen en omgekeerd, Nederlandse en Europese bedrijven om in China de juiste partners te vinden voor een joint-venture, of om daar zelfstandig een bedrijf te beginnen.

C & M Advocaten heeft een bescheiden “Merger & Acquisition” praktijk, die echter wel zeer praktijkgericht is. Vaak kleine tot middelgrote bedrijven worden anders voor grote kosten geplaatst, terwijl met een pragmatische aanpak veel ballast te vermijden is. Niet bij iedere overname dienen alle risico’s te worden uitgesloten. Nog los van de vraag of dat ooit wel kan, is bij het midden- en kleinbedrijf de praktijk nu eenmaal die van ondernemen, en ondernemen betekent ook zekere risico’s nemen. Het afdoende vastleggen van de afspraken, maar elkaar voldoende vertrouwen om niet alles in den treure te regelen, maar toch weer dat regelen dat nodig is om ook het onvoorziene in goede banen te leiden.

Verder heeft C & M Advocaten zich gespecialiseerd in het overnemen van aandelen, of hele bedrijven, het inschatten van alle relevante aspecten en het daaromheen bouwen van de juiste constructies middels heldere afspraken en bij voorkeur geen boekdikke contracten. Wat moet, dat moet, maar voorop staat wat de cliënt wil.

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / rotterdam@colletinternational.com

Collet International Lawyers & Associates BV:
010 270 7909/ collet@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com