header image

Contractenrecht

De hele maatschappij bestaat uit contracten, in geschreven en ongeschreven vorm en ieder rechtsgebied. Het koopcontract, maar ook een huwelijk, of een arbeidscontract, of een huurcontract, het roept allemaal emoties op naarmate de belangen groter zijn. C & M Advocaten houdt rekening met al die belangen.

C & M Advocaten is gespecialiseerd in contractenrecht, met name internationale contracten. Met een goed contract kunnen de afspraken helder worden vastgelegd en problemen in de toekomst misschien niet voorkomen, maar dan in ieder geval wel in goede banen geleid worden.

Kennis van de rechtsstelsel van de betrokken landen, relevante verdragsrechtelijke bepalingen en uiteraard van de culturele aspecten is dan een must. Door de opzet en werkwijze van C & M Advocaten kan tevens gezorgd worden voor een goede communicatie tussen partijen waardoor de afspraken ook daadwerkelijk goed gemaakt worden. Vaak gaat het immers daar al mis tussen partijen.

Als het dan toch misgaat tussen de contractspartijen, weet C & M Advocaten de cliënt te vertellen welke rechten en aanspraken gemaakt kunnen worden op basis van het contract. Het maakt daarbij niet uit wie het contract heeft gemaakt, hoe meer informatie op tafel komt, hoe beter het advies van C & M Advocaten zal zijn. Cliënten moeten er bij C & M Advocaten dan ook rekening mee houden dat ze over hun eigen contract worden doorgevraagd. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com