header image

China

China is een land in opkomst. Sinds de begin jaren ’80 wordt een land met 1,3 miljard inwoners omgevormd tot een moderne staat. Nederland heeft China al sinds jaren van de lijst van ontwikkelingenslanden gehaald. China kent een continue economische groei en maakt nu een industriële revolutie door van een landbouweconomie naar moderne kennistechnologie.
Iedereen wil naar China, maar niet iedereen begrijpt China. Michel Collet komt al jaren in China en ontdekte dat in Nederland een verkeerd en vooral onvolledig beeld heerst van China en hetgeen daar plaatsvindt. Enerzijds heeft hij geprobeerd via een website meer en betere informatie te verschaffen, anderzijds schreef hij artikelen om meer inzicht te geven aan zijn vakgenoten. Die kennis werd ook meerdere keren in rechtszaken gebruikt, soms met succes, soms werd het simpelweg genegeerd. Het krijgen van erkenning kost nu eenmaal tijd.

Intussen wordt Michel Collet door velen gezien als een expert op Chinees gebied, iemand die de Chinezen begrijpt en daarmee de spreekwoordelijke brug slaat tussen twee werelden. Door intensief met Chinese collega’s samen te werken en zowel in Nederland als in China ook minder bekende paden te volgen, worden vaak juist zeer goede resultaten gehaald, waar de algemene opinie is dat zulks niet kan. Volgens Michel Collet kan men in China intellectuele eigendom beschermen en kan men in China als buitenlander met succes naar de rechter.

In de handel tussen China en Europa wordt de Europese partij vaak geconfronteerd met contracten die geen contracten blijken, partijen die geen partij zijn, of schendingen van copyright. Veelal kan dit middels goede contracten wel degelijk worden ondervangen. Het Chinese rechtstelsel is dan wel in ontwikkeling, maar niet geheel tandeloos. Als het mis gaat, kan middels de juiste aanpak en met begeleiding van onze partners in China, alsnog tot beperking van de schade leiden.

Omgekeerd wordt in de handel tussen China en Europa de Chinese partij vaak geconfronteerd met Europese regelgeving ter bescherming van de interne markt, zoals anti-dumping maatregelen. De klachten van de Gemeenschapsindustrie zijn echter niet altijd terecht, gezien het feit dat de Chinese markt vaak goedkoper kan produceren. Het is dan ook belangrijk dat bij prijs- en productvergelijking de eigenheid van deze Chinese markt in rekening wordt gebracht.

Tot slot weegt het taal- en cultuurverschil ook door in het recht zelve. Terwijl in Nederland een contract als een vaststaand document wordt gezien, is in China een contract een “living instrument” dat flexibel wordt gehanteerd ten einde de relatie niet te schaden en de harmonie tussen partijen te bewaren. Dat werkt in twee richtingen en mits goed begeleid, kunnen er dus heel goede contracten worden opgesteld die zowel aan de Nederlandse als aan de Chinese wensen tegemoet komen.

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / Rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com