header image

Bestuursrecht

U kunt bij ons kantoor ook terecht voor algemene bestuursrechtelijke zaken waaronder problemen rondom bouw- en milieuvergunningen.

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com