header image

Arbeidsrecht

Ons kantoor staat zowel werknemers als werkgevers bij in conflicten die te maken hebben met het verrichten van werkzaamheden.

Bij conflicten op het werk valt te denken aan verschillen van mening over de beëindiging van het dienstverband, uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden, zoals ondermeer werktijden, het maken en uitbetalen van overwerk en functiewaardering.

C & M Advocaten te Rotterdam:

010 270 7909 / rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com