header image

Tarieven

C & M Advocaten speelt met haar tarieven in op de wensen van de cliënten. Daarbij zijn zij echter wel gebonden door de wetten en regels, zoals die in het bijzonder gelden voor advocaten. “No cure, no pay” is nog steeds verboden in Nederland. Daarbij komt dat bij het aanvaarden van contant geld, strenge regels gelden ter voorkoming van het betrokken raken bij witwassen en andere criminele feiten.

De Raad voor Rechtsbijstand financiert de on- en minvermogenden die toch een advocaat willen inschakelen. Gedacht daarbij is enerzijds te voorkomen dat mensen enkel vanwege geldgebrek hun recht niet zouden kunnen halen, anderzijds dient wel van de nodige zelfredzaamheid te worden uitgegaan. Iemand wordt niet toegevoegd indien men de geacht wordt dit zelf te kunnen afhandelen, of het belang te gering is. Eens per half jaar worden met name de inkomens-, maar ook de vermogensgrenzen vastgesteld, met de daarbij horende eigen bijdrage. Een toegevoegde cliënt hoeft dan enkel de eigen bijdrage te betalen, eventuele bijzondere kosten en voor de rest rekent de advocaat dan af met de Raad voor Rechtsbijstand. In de praktijk komt dit er op neer dat de advocaat het bedrag van ongeveer 105 euro krijgt te vermenigvuldigen met het toegekende puntenaantal (meestal 7 of 8) voor die zaak.

C & M Advocaten haalt een groot deel van haar inkomsten echter uit de zogenaamd betalende praktijk, momenteel ongeveer 50%. Ons uurtarief is sinds 1 januari 2011 ongewijzigd gebleven: 220 euro. Dat is exclusief BTW en kosten. Dit is een in de dienstverlening zeer gangbare praktijk. Nadeel blijft dat dit zogenaamd open eind constructies zijn, de afnemer van de dienst weet niet van te voren hoeveel hij moet betalen, voordeel is dat je betaalt voor wat geleverd wordt. Daarom maakt C & M Advocaten een begroting, waarin wordt aangegeven op basis waarvan men tot welke geschatte minimale en maximale tijdsinvestering komt. Een garantie voor het eindresultaat kan niet worden gegeven.

Indien gewenst, kan men ook een zaakstarief afspreken, voor een procedure of reeks aan procedures, bijvoorbeeld vanaf aanvraag tot beroep in hoogste instantie. Het zaakstarief wordt berekend op basis van het gemiddelde tussen minimale tijdsinvestering en geschatte maximale tijdsinvestering. Als de zaak dan eenvoudig en snel wordt opgelost, dan is dat in het voordeel van de advocaat, als de zaak toch langer duurt dan begroot, is dat voor rekening van de advocaat. Het zaakstarief dient van te voren te worden betaald. Bij het uurtarief wordt in principe maandelijks een factuur gestuurd. Wel wordt een voorschot in depot gevraagd. Het is aan de cliënt om te kiezen op welke wijze hij of zij wenst te betalen voor de diensten van C & M Advocaten.

Links:

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com