header image

Enquêteformulier

Evaluatie Dienstverlening Advocatenkantoor
Collet International LawyersU kunt bij elke vraag door middel van aankruisen uw waardering geven, variërend van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft, dan kunt u de vraag overslaan. Bij de open vragen kunt u uw eventuele suggesties voor verbetering invullen.

Wat is uw oordeel over:
1. Het optreden van de telefoniste/receptioniste:


2. De bereikbaarheid van de advocaat/secretaresse:


3. Het optreden van de advocaat/secretaresse:


4. De informatieverstrekking vooraf over kosten:


5. De informatieverstrekking over uw zaak:


6. De uitleg gegeven door de advocaat:


7. De betrokkenheid van de advocaat:


8. De specificatie van de kosten in de nota:


9. De snelheid waarmee uw zaak is behandeld:


10. De cliëntvriendelijkheid van ons kantoor:


11. Het voldoen aan gemaakte afspraken en beloften:


12. De dienst van ons kantoor in het algemeen:

13. Als u over één of meerdere onderwerpen niet geheel tevreden was, dan kunt u hieronder de redenen vermelden of een toelichting geven:

14. Hoe bent u bij ons kantoor terechtgekomen?

15. Denkt u ons kantoor indien nodig weer in te schakelen?
JaNeeWeet niet

16. Denkt u ons kantoor aan anderen in de toekomst aan te bevelen?
JaNeeWeet niet

17. Hieronder kunt u suggesties voor verbetering of overige opmerkingen geven:

Indien u geen bezwaar heeft tegen nader contact naar aanleiding van deze enquête, dan kunt u hieronder uw naam en telefoonnummer en emailadres vermelden:

Naam:

Tel:

E-mail:


C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com