header image

Digitaal

Hoe dan ook, de toekomst zal er anders uitzien als het verleden en het heden, als het gaat om informatievoorziening. De advocatuur draait om informatie, kennis van wetten en regels en dat op geval tot geval weer weten toe te passen. Kunnen computers recht spreken? Hangt er van af, maar het wegen van factoren, die vaak subtiele nuances die daarbij moeten worden meegenomen, maakt het moeilijk om dat te digitaliseren. Voorlopig zal een advocaat wel een rol blijven spelen in het recht.

Omdat de uitwisseling van de vereiste informatie wel steeds meer digitaal gaat en ook rechtbanken over zullen gaan tot digitale informatieverwerking, is het niet meer dan logisch om bij het opzetten van een advocatenkantoor in deze tijd, meteen de digitale route te kiezen. Zo ook is C & M Advocaten, toen nog Collet International Lawyers hetende, meteen in het diepe gesprongen. Snel bleek dat ondanks grote woorden van diverse leveranciers dit allemaal niet zo eenvoudig is. De ervaring was beperkt, omdat binnen de advocatuur die sprong nagenoeg nog niet gemaakt was. Inmiddels is er een systeem opgezet, waarbij al sinds 2006 middels het gebruik van een beveiligde VPN verbinding en een terminal server iedere medewerker via internet kan inloggen en toegang krijgen tot de relevante onderdelen. Hiermee is tevens de mobiele werkplek gerealiseerd, het flexwerken.

Door alle gegevens te digitaliseren is het werken in een dossier niet meer beperkt tot die persoon die het fysieke dossier in bezit heeft. Ieder medewerker kan nu tegelijkertijd werken aan hetzelfde dossier, van waar ook ter wereld en dat maakt het teamwerken een stuk eenvoudiger. In 2016 is door de rechtbank het digitaal procederen in asiel- en vreemdelingenzaken ingevoerd en daar kunnen wij naadloos bij aansluiten. Voor ons geen geheimen meer, dat digitaal procederen.

In de toekomst zal ook de cliënt rechtstreeks via internet toegang krijgen tot het eigen dossier. Omdat dit de nodige beveiligingsaspecten met zich meebrengt, iemand anders mag namelijk geen inzage krijgen in die vertrouwelijke gegevens, dient dit traject eerst nog verder uitgewerkt en uitgetest te worden. Zodra dit veilig blijkt, zal ook dit aspect beschikbaar komen.

Links:

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com