header image

Cliënten

Cliënt worden, algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Een vrijblijvend verzoek om cliënt te mogen worden kan per email, fax en per post worden gedaan, bij voorkeur met toezending van alle relevante bescheiden. Een verzoek, of dat nu telefonisch of schriftelijk is, aan kantoor kan zonder schriftelijke bevestiging nimmer wordt gezien als het tot stand komen van een overeenkomst tot dienstverlening. Ook het kantoor kan redenen hebben een opdracht te weigeren (belangenverstrengeling). Alleen een geretourneerde en getekende opdrachtbevestiging (of toevoegingsaanvraag) geldt als onomstotelijke bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening.

C & M Advocaten is een handelsnaam van Collet International Lawyers & Associates BV opgericht in 2005. Ons kantoor hanteert algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle diensten en producten die door dit kantoor worden geleverd. In de individuele opdrachtbevestiging kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. In dat geval zijn die bepalend. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, dan gelden de voor de cliënt meest gunstige bepalingen.

C & M Advocaten heeft een interne klachtenafhandelingsprocedure. Bij klachten dient deze procedure eerst te worden gevolgd, zodat de klacht effectief kan worden afgedaan. De volledige klachtenprocedure wordt uitgelegd onder het betreffende tabblad. Het kantoor heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering, voor het geval er een beroepsfout wordt gemaakt. Bij beroepsfouten wordt de verzekering altijd ingeschakeld, de uitkering van de schade is beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert.

Links:

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com