header image

Hoge ambtenaar uit Georgië wel asiel?

De Rechtbank Rotterdam heeft beslist dat de IND nader onderzoek moet doen naar de asielmotieven van een hoge (voormalig, regering Saakasjvili) regeringsambtenaar uit Georgië. De uitleveringsrechter had al bepaald dat uitlevering wel toelaatbaar was, maar de asielrechter oordeelt nu dat eerst nader onderzoek moet worden gedaan.

Onze cliënt was uit Georgië gevlucht nadat de nieuwe regering begon met het systematisch vervolgen van voormalige regeringsfunctionarissen. Toen bleek dat de situatie niet snel zou verbeteren, vroeg hij asiel aan in Nederland. In reactie daarop beschuldigde Georgië hem van allerlei misdaden. Daarbij werden valse getuigenissen gebruikt. Desondanks vond de Nederlandse rechter dat uitlevering toelaatbaar was, dat het rechtssysteem in Georgië zodanig is ontwikkeld dat het daar verder kon worden uitgezocht, ook al was het duidelijk dat de beschuldigingen in ieder geval deels niet konden kloppen.

De IND nam dat standpunt over en wees het asielverzoek vervolgens af met dezelfde argumenten en toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Iemand die zichzelf heeft misdragen, heeft geen recht op bescherming. Er was verder geen noodzaak om in Nederland bescherming te krijgen. Je ziet de laatste tijd tegenwoordig steeds vaker dat sommige staten misbruik maken van deze bepaling in het Vluchtelingenverdrag en asielzoekers beschuldigen van dit soort misdaden en zo zelfs over de grenzen heen, de asielzoeker weten te vervolgen. Nederland gaat er nogal makkelijk in mee als een semi-moderne staat (als Georgië) een persoon beschuldigt van misdaden, dat zo iemand dan geen bescherming behoeft tegen vervolging.

De rechter is het daar nu niet mee eens. Door de gedetailleerde argumenten vindt de rechter dat om afdoende bescherming te kunnen bieden tegen mogelijke mishandeling, er eerst nader onderzoek in Georgië gedaan moet worden. Nederland mag niet uitgaan van enkel de beschuldigingen, zeker niet nu deze gemotiveerd zijn weerlegd. De rechter heeft ons betoog dat ze zelf een oordeel moet geven daarmee deels gevolgd. Het is nu even afwachten wat de IND gaat doen.

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com