header image

Wijzigingen 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 is de naam in Rotterdam gewijzigd naar: C & M Advocaten.

In feite wordt Collet Advocaten Rotterdam opgeheven en gaan alle zaken over naar Collet International Lawyers & Associates BV. Deze BV krijgt een nieuwe handelsnaam: C & M Advocaten. Het kantoor gaat in de loop van 2016 meer vorm krijgen. Eind van het jaar bestaat de vestiging in Rotterdam dan ook minstens uit vijf advocaten.

logo C&M

C & M hanteert algemene voorwaarden. Ook heeft C & M een eigen klachtenregeling.

De vestiging in Den Bosch wordt geheel opgeheven en de advocaten gaan in een ander kantoor werken. De cliënten van dit kantoor krijgen daar nog apart bericht van.

De vestiging in Alkmaar blijft samen met Rotterdam nog wel inhoudelijk samenwerken, kennis en informatie uitwisselen, maar op technologisch gebied gaan ze ieder hun eigen weg. Achter de schermen verandert er wel wat, maar daar zouden de cliënten verder weinig van mogen merken.

C & M Advocaten gaat zich verder specialiseren als kantoor voor recht met internationale aspecten. Mensen met een andere nationaliteit, zaken doen buiten de landsgrenzen, problemen die ontstaan (zijn) door interculturele verschillen, dat is waar we in Rotterdam ons steeds meer zullen gaan richten. Door de combinatie van Chinese, Pakistaanse en Somalische advocaten is C & M Advocaten in dat opzicht wel uniek in Nederland.

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com