header image

Zoon toch alsnog medehuurder

Een cliënt van ons kantoor in Rotterdam woont al zijn hele leven bij zijn moeder en nu draagt hij de zorg voor zijn moeder, als een mantelzorger. Toen hij er achter kwam dat hij niet automatisch mag blijven wonen, vroeg hij medehuurderschap aan. Een medehuurder heeft dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Omdat hij als kind al bij zijn moeder woonde, is hij nooit zelfstandig op het huurcontract gezet.

De woningbouwvereniging weigerde hem echter als medehuurder te registreren en bij de Rechtbank betoogde de woningbouwvereniging met arresten van de Hoge Raad in de hand, dat nu hij mantelzorger is, hij geen recht heeft op medehuur en omdat het een ouder-kind relatie er geen sprake is van een duurzame relatie. Ja, gek genoeg heeft de rechter ooit bepaalt dat een ouder-kind relatie een van nature aflopende relatie is, en daarom nimmer als duurzame relatie kan worden aangemerkt zoals in de wet is bedoeld in het kader van medehuurderschap.

Gelukkig volgde de rechter in haar vonnis van 19 november 2015 onze redenering dat het mantelzorger zijn en kind zijn geen uitsluitingsgronden zijn, maar dat moet worden gekeken naar de daadwerkelijke leefvorm en dat er hier wel degelijk sprake was van een duurzame relatie, nu moeder en zoon veel dingen samen doen, en samen de kosten delen.

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com