header image

Uitlevering naar Rwanda verboden

Voor een cliënt van ons in Rotterdam heeft de Rechtbank bij vonnis van 27 november 2015 besloten dat de uitzetting niet mag plaatsvinden omdat er nog te veel bedenkingen zijn bij de kwaliteit van de rechtsbijstand en dat daardoor een flagrante schending dreigt van artikel 6 EVRM.

Deze uitspraak is bijzonder omdat al eerder geprocedeerd was in deze zaak. Asiel ligt al in hoger beroep nadat zijn verblijfsvergunning was ingetrokken wegens vermeende schendingen die in de uitlevering zijn aangekaart. Volgens onze cliënt is er echter sprake van vals beschuldigingen omdat hij zich onwelgevallig heeft uitgelaten richting President Kagame, doordat hij de oppositie actief is gaan steunen. Feit is dat hij kort nadat hij politiek actief werd, ineens werd gezocht.

De staat is nu aan zet.

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com