header image

Online klacht indienen nu mogelijk

Onze kantoren zijn aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur.

In dat kader dient u de klacht eerst aan ons kantoor kenbaar te maken zodat wij de klacht in eerste instantie zelf kunnen oplossen. Zie ook elders op de website, alles over de klachtenregeling.

Voortaan kan u ook online een klacht indienen: klik hier!

Alles over onze klachtenregeling kunt u vinden op: klachtenregeling

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com